Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Doprava - Měření radarem

Město Bohumín, prostřednictvím městské policie provádí od roku 2002 informativní měření rychlosti ve vybraných lokalitách města. Reaguje na požadavky města ve vztahu k průzkumu lokalit na četnost, průměrnou a maximální rychlost vozidel, jak v denním tak týdenním režimu. Nejvíce je však měření rychlosti zaměřeno na nejproblémovější oblasti města (místa, která svádí k vyšší než povolené rychlosti).Výsledky těchto měření pak slouží nejen pro PČR, která na jejich základě přjímá patřičná opatření, ale hlavně jako podklady pro MP, která na jejich základě provádí skutečný dohled na dodržování předepsané rychlosti použitím laserového radaru, pořízeného v roce 2011.

Mgr. Bc. Roman Honysz
ředitel MP
manažer prevence kriminality

 

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz