Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Dotazy

29.4.2016, 11:06 - barkmann

děkuji za vyčerpávající odpověď na můj dotaz, dne 28.4.2016 ovšem ústroj obsluhy radarového zařízení rozhodně neodpovídala vámi uváděnému standardu (civilní kalhoty),dle výstrojních předpisů nelze kombinovat služební a civilní současti. Dle právních norem vždy platilo co není výslovně dáno zákonou normou, nesmí organizace ať už MP či PČR provádět, možná máte k dispozici novější náhled na danou věc, kde jej najdu? To, že vozidlo je v majetku daného města, je v pořadku ovšem neodpovídá zákonu o obecní a městské policiji (takovéto vozidlo lze užít pro referenční úkony odvoz pošty atd.), nikoly pro výkon služby zasahující do práv a povinností občanů, pak musí být dle daného zákona označeno barevným provedením MP odpovídajícím danému městu, byť by toto bylo v magnetickém provedení.(stejný případ, jako měřící vozidlo MP Kroměříž, které již dnes bez označení, po stížnostech občanů, v terénu jako civilní při výkonu nepotkáte). Myslím,že složky dohlížející na pořádek, by měli jít samy příkladem svým jednáním v jeho dodržování,aby nedocházelo k pochybnostem o oprávněnosti jejich konání(nemíním to ve zlém pouze, jako konstruktivní diskuzi). Ještě jedna věc: likvidační skupina u radarového měření by měla volit místa pro svou činnost tak, aby neporušovala z.361/2000Sb. o pozemních komunikacích paragraf 27/1 viz. jeho odstavce(stání u zastávek,5m od křižovatky,na silniční vegetaci a pod.)v opačném případě musí mít zapnuté modré světlo majáku.Dobrému jménu MP to pak rozhodně nesvědčí, nebo se možná v těchto věcech pletu a budu rád,když mě vyvedete z omylu. S pozdravem Ba.

Strážník: Na dobrém jménu MP si obzvlášť zakládáme. Jednou ze základních priorit je pro nás lidskost a vstřícný postoj k občanovi jako takovému. Obrazem je pak např. pořádání speciálních preventivních akcích různého charakteru, výše udělovaných blokových pokut a v neposlední řadě upozorňování občanů v předstihu na uskutečňované měření rychlosti. MP Kroměříž má na rozdíl od nás měřící vozidlo, které aktivně využívá a má výrobcem stanovené a zakoupené vozidlové měřící zařízení, které musí být pevně spjato s vozidlem. Každý policista obecně, pokud zůstaneme u měření rychlosti, si v likvidační skupině hledá to nejbezpečnější místo k samotnému řešení. Protože z historického hlediska vidíme jak jsou silnice vybudovány a "optimálních" míst je pramálo, jsou někdy proto využívány např. zastávky. Takže v daném případě zákon porušen není, pokud má řádné povolení od odboru dopravy, kde jsou stanoveny upravující podmínky. U § 27/1 existuje bod. 6, který zmiňuje: Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil. S pozdravem.

28.4.2016, 20:20 - XXX

mám stejný dotaz jako barkmann. Doufám, že bude zodpovězen, ne smazán.

28.4.2016, 11:11 - barkmann

Dobrý den, mám dva dotazy: 1. Typove oznaceni radaroveho zarizeni používaného MP Bohumin 2. Podle jakého právního předpisu je prováděno ve vaši lokalitě mereni rychlosti z civilního vozidla neoznačeného jako sl. vozidlo MP, jak ukládá zák. c.553/19 Sb. Včetně obsluhy radaroveho zařízení oblečene v civilnim oblečení, když i státní tj.PCR při teto činnosti musí byť ve stejnokroji. předem děkuji za vámi poskytnute informace, ke spokojenosti občanů. Ba.

Strážník: 1. LTI 20/20 TruCAM, dodavatel ATS-Telecom Praha a.s. 2. Žádný právní předpis neupravuje, jakým způsobem se má radar používat. Pouze předpis, doporučení, pokyny výrobce ve vztahu k typu daného měřícího zařízení. Osoba obsluhující radar je vždy vybavena stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Pro výkon této činnosti v jiné obci na základě veřejnoprávní smlouvy je vždy vybavena i patřičným zmocněním této obce jako i jiní strážníci v daném místě. Měření je z převážné většiny prováděno radarem upevněném na stativu. Při využití vozidla je to vždy vozidlo ve vlastnictví daného města. Při každém měření je možné nahlédnout do listin, které jsou povinné pro samotný provoz přístroje. Ať jsou to aktuální certifikační a homologizační protokoly, po schválení úseku k měření PČR.

22.4.2016, 6:50 - jajda

Dobrý den, to odhlášené vozidlo je odstaveno v Plzni. Chtěl bych jen poradit na koho se mám obrátit, kdo může vozidlo odstranit. Děkuji za odpověď.

Strážník: V takovém to případě, pokud vozidlo tvoří nebezpečnou překážku v silničním provozu, může o odtahu rozhodnout městská nebo republiková policie. Pokud tomu tak není, měl by vlastník komunikace vyzvat majitele vozidla k odstranění s tím, že pokud tak neučiní do 2 měsíců, bude vozidlo odtaženo na jeho náklady. Předpoklad je, že komunikace bude městská, tak bychom se obrátili na příslušného referenta radnice.

20.4.2016, 14:45 - Lucie

Velice děkuji za rychlou odpověď, avšak po přečtení vyhlášky mi vyvstal další dotaz. Jak je možné, že před večerkou na ulici Revoluční č. 65 (jedna z ulic v obsahu vyhlášky) od rána do večera a od pondělí do neděle vysedávají příznivci alkoholu? Tito lidé jsou tak na odivu celému sídlišti a především pak dětem, což není příliš výchovné, že? Co třeba provádět nějakou kontrolu a pokusit se odstranit tento nešvar?

Strážník: Podíváme se na to.

20.4.2016, 14:23 - Jajda

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na koho se mám obrátit ve věci odstranění nepojízdného odhlašeného vozidla, které blokuje již několik let parkoviště u našeho sídliště. Chtěl bych vědět jak se má v tomto případě postupovat, jak z mojí strany, tak ze strany příslušných orgánů.Děkuji za odpověď.

Strážník: Upřesněte nám místo takto odstaveného vozidla a my se o to postaráme.

20.4.2016, 13:33 - Lucie

Dobrý den, můžete mi, prosím, zodpovědět, zda v Bohumíně existuje nějaká vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejném prostranství nebo před obchody a večerkami? Děkuji.

Strážník: Existuje, v níž jsou vyspecifikovaná místa, kde je to zakázáno. Vyhláška 3/2008 upravena 2/2013. Odkaz: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/samosprava/pravni-predpisy/1038-obecne-zavazne-vyhlasky.html

15.4.2016, 17:47 - Jarda

Dobrý den v poslední době se velmi rozmohlo parkování vozidel v ulici Osvoboditelů uvnitř ze dvora za dopravní značkou zákazu - mimo vyhrazené parkoviště.Myslíte že je to v pořádku?

Strážník: Není. Zaměříme se na to.

13.4.2016, 18:09 - :-)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat zda když bych chtěla jet na dálnici se čtyřkolkou zda musím mít dálniční znázku jako auta nebo jak motorky nemusím ji mít děkuji za odpověď

Strážník: Při jízdě na čtyřkolce po dálnici musíte mít platnou dálniční známku což stanoví § 21/1 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění a upravuje prováděcí vyhláška ve vztahu k její umístění na vozidle.

13.4.2016, 11:26 - Jajda

Dobrý den, chci se zeptat, byl jsem kontrolován hlídkou dopravní policie. Policista, který semnou projednával přestupek odešel do služebního vozidla, kde sdělil moje nacionále dalšímu policistovi, který vyplnil pokutový blok. Chci se zeptat jestli muže pokutový blok vyplnit jiný policista, který přestupek neprojednával a nebyl tomuto jednání ani přítomen. Dekuji za odpověď.

Strážník: Je to spíše otázka přímo na policii ČR, ale dle našeho názoru by měl přestupek řešit a i dokončit policista, který úkon k danému jednání začal.


Strana:  |< | << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>


Copyright © 2006 - 2023 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz