Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Dotazy

2.5.2016, 19:08 - XXX

Tak ta odpověď je síla, fakt nazpět do páté třídy. Super vizitka. Jen tak dál.....

2.5.2016, 16:18 - Callmann

Vážení, je moc dobře, že reagujete na všechny (i ty podivné-jak píšete) dotazy, zaráží mě ale fakt, že tak moudří lidé, jakými jistě strážníci MP jsou, dokáží v jedné odpovědi nasekat tři hrubice a v klidu je zveřejní. :) viz odpovéď "str.Honkyš". Je to vaše renomé... Jste-li takto upřímní a otevření ve všem, potom se nemůžete divit i různým reakcím občanů, bohužel. Na oficiálních stránkách...je to ostuda tak trochu..

30.4.2016, 19:26 - quacker

Mám dotaz, jak je možné že se stal případ Honkyš ? Jak je možné, že k městské policii Bohumín se dostane někdo kdo se léčí na hlavu, dostane zbraň atd....Jak mám Já jakožto řádný občan reagovat , když se mi něco nezdá na chování městského policisty, říct mu to nemůžu, může být opět na hlavu a zastřelí mě. Dostala se ke mě Informace o výše Jmenovaném, že se dlouho léčí na hlavu a že to prasklo až tehdy co ohrožoval ostatní strážníky na stanici zbraní. Co je na tom pravdy ? Jak k Vám máme mít důvěru, když se toto děje ? O nelegálním měření rychlosti tu už toho bylo dost, ale znova se ptám jak je možné, že městská policie Bohumín nedodržuje žádné zákony? Mám za to, že to co policie nemá výslovně povoleno, je zakázáno a v rozporu se zákonem o obecní policii. Máme to brát tak, že v Bohumíně je městská policie nad zákon? Nebo máme postupovat zákonně, tedy ohlašovací povinnost a volat na vás státní policii, nebo hlídku jenom vyzvat k ukončení protiprávnímu jednání? Poraď te nám ? Mám za to, že tohle jsou docela závažné věci a to jak ve věci blázna s pistolí v uniformě, tak v protiprávním jednání při měření rychlosti

Strážník: Vážený občane. Vaše informace jsou zcela zcestné a způsob jak je prezentujete formou "dotazu" v této rubrice by mělo vézt přinejmenším k zamyšlení sám nad sebou. Uvedená osoba k nám nastoupila, resp. přestoupila už jako hotový strážník z jiné nejmenované městské policie. Všechny zákonem dané náležitosti včetně zdravotní způsobilosti byly v dané době v pořádku. A protože pro nás všechny je někdy život samotný nevyzpytatelný, přihodili se náznaky zdravotních problémů, které byly námi včas odhaleny a následně přijato patřičné opatření. To se může přihodit komukoli z nás a ve kterékoli formě zaměstnání. Třeba i Vám. Nikdy se žádný incident, potažmo se zbraní, který uvádíte nestal. Striktně dodržujeme zákony, což se ovšem nedá říci o některých z Vás.

29.4.2016, 11:06 - barkmann

děkuji za vyčerpávající odpověď na můj dotaz, dne 28.4.2016 ovšem ústroj obsluhy radarového zařízení rozhodně neodpovídala vámi uváděnému standardu (civilní kalhoty),dle výstrojních předpisů nelze kombinovat služební a civilní současti. Dle právních norem vždy platilo co není výslovně dáno zákonou normou, nesmí organizace ať už MP či PČR provádět, možná máte k dispozici novější náhled na danou věc, kde jej najdu? To, že vozidlo je v majetku daného města, je v pořadku ovšem neodpovídá zákonu o obecní a městské policiji (takovéto vozidlo lze užít pro referenční úkony odvoz pošty atd.), nikoly pro výkon služby zasahující do práv a povinností občanů, pak musí být dle daného zákona označeno barevným provedením MP odpovídajícím danému městu, byť by toto bylo v magnetickém provedení.(stejný případ, jako měřící vozidlo MP Kroměříž, které již dnes bez označení, po stížnostech občanů, v terénu jako civilní při výkonu nepotkáte). Myslím,že složky dohlížející na pořádek, by měli jít samy příkladem svým jednáním v jeho dodržování,aby nedocházelo k pochybnostem o oprávněnosti jejich konání(nemíním to ve zlém pouze, jako konstruktivní diskuzi). Ještě jedna věc: likvidační skupina u radarového měření by měla volit místa pro svou činnost tak, aby neporušovala z.361/2000Sb. o pozemních komunikacích paragraf 27/1 viz. jeho odstavce(stání u zastávek,5m od křižovatky,na silniční vegetaci a pod.)v opačném případě musí mít zapnuté modré světlo majáku.Dobrému jménu MP to pak rozhodně nesvědčí, nebo se možná v těchto věcech pletu a budu rád,když mě vyvedete z omylu. S pozdravem Ba.

Strážník: Na dobrém jménu MP si obzvlášť zakládáme. Jednou ze základních priorit je pro nás lidskost a vstřícný postoj k občanovi jako takovému. Obrazem je pak např. pořádání speciálních preventivních akcích různého charakteru, výše udělovaných blokových pokut a v neposlední řadě upozorňování občanů v předstihu na uskutečňované měření rychlosti. MP Kroměříž má na rozdíl od nás měřící vozidlo, které aktivně využívá a má výrobcem stanovené a zakoupené vozidlové měřící zařízení, které musí být pevně spjato s vozidlem. Každý policista obecně, pokud zůstaneme u měření rychlosti, si v likvidační skupině hledá to nejbezpečnější místo k samotnému řešení. Protože z historického hlediska vidíme jak jsou silnice vybudovány a "optimálních" míst je pramálo, jsou někdy proto využívány např. zastávky. Takže v daném případě zákon porušen není, pokud má řádné povolení od odboru dopravy, kde jsou stanoveny upravující podmínky. U § 27/1 existuje bod. 6, který zmiňuje: Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil. S pozdravem.

28.4.2016, 20:20 - XXX

mám stejný dotaz jako barkmann. Doufám, že bude zodpovězen, ne smazán.

28.4.2016, 11:11 - barkmann

Dobrý den, mám dva dotazy: 1. Typove oznaceni radaroveho zarizeni používaného MP Bohumin 2. Podle jakého právního předpisu je prováděno ve vaši lokalitě mereni rychlosti z civilního vozidla neoznačeného jako sl. vozidlo MP, jak ukládá zák. c.553/19 Sb. Včetně obsluhy radaroveho zařízení oblečene v civilnim oblečení, když i státní tj.PCR při teto činnosti musí byť ve stejnokroji. předem děkuji za vámi poskytnute informace, ke spokojenosti občanů. Ba.

Strážník: 1. LTI 20/20 TruCAM, dodavatel ATS-Telecom Praha a.s. 2. Žádný právní předpis neupravuje, jakým způsobem se má radar používat. Pouze předpis, doporučení, pokyny výrobce ve vztahu k typu daného měřícího zařízení. Osoba obsluhující radar je vždy vybavena stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Pro výkon této činnosti v jiné obci na základě veřejnoprávní smlouvy je vždy vybavena i patřičným zmocněním této obce jako i jiní strážníci v daném místě. Měření je z převážné většiny prováděno radarem upevněném na stativu. Při využití vozidla je to vždy vozidlo ve vlastnictví daného města. Při každém měření je možné nahlédnout do listin, které jsou povinné pro samotný provoz přístroje. Ať jsou to aktuální certifikační a homologizační protokoly, po schválení úseku k měření PČR.

22.4.2016, 11:24 - jajda,

Dobrý den, vozidlo je zaparkované v sídlišti na parkovišti před bytovkou. Zabírá parkovací místo, které by se mohlo jinak využívat..

22.4.2016, 6:50 - jajda

Dobrý den, to odhlášené vozidlo je odstaveno v Plzni. Chtěl bych jen poradit na koho se mám obrátit, kdo může vozidlo odstranit. Děkuji za odpověď.

Strážník: V takovém to případě, pokud vozidlo tvoří nebezpečnou překážku v silničním provozu, může o odtahu rozhodnout městská nebo republiková policie. Pokud tomu tak není, měl by vlastník komunikace vyzvat majitele vozidla k odstranění s tím, že pokud tak neučiní do 2 měsíců, bude vozidlo odtaženo na jeho náklady. Předpoklad je, že komunikace bude městská, tak bychom se obrátili na příslušného referenta radnice.

20.4.2016, 14:45 - Lucie

Velice děkuji za rychlou odpověď, avšak po přečtení vyhlášky mi vyvstal další dotaz. Jak je možné, že před večerkou na ulici Revoluční č. 65 (jedna z ulic v obsahu vyhlášky) od rána do večera a od pondělí do neděle vysedávají příznivci alkoholu? Tito lidé jsou tak na odivu celému sídlišti a především pak dětem, což není příliš výchovné, že? Co třeba provádět nějakou kontrolu a pokusit se odstranit tento nešvar?

Strážník: Podíváme se na to.

20.4.2016, 14:23 - Jajda

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na koho se mám obrátit ve věci odstranění nepojízdného odhlašeného vozidla, které blokuje již několik let parkoviště u našeho sídliště. Chtěl bych vědět jak se má v tomto případě postupovat, jak z mojí strany, tak ze strany příslušných orgánů.Děkuji za odpověď.

Strážník: Upřesněte nám místo takto odstaveného vozidla a my se o to postaráme.


Strana:  |< | << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>


Copyright © 2006 - 2017 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz