Maják - městská policie Bohumín - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Aktuálni dění

Dne 27.12. odpoledne zahlédla hlídka v ul. Sv. Čecha hledaného muže. Ten se po spatření hlídky dal okamžitě na útěk po schodišti věžového domu. Při útěku pak tento mnohokrát trestaný muž rozbil několik skleněných výplní na schodišti domu, ale pronásledujícímu strážníkovi neutekl a způsobil si při útěku řezná poranění. Taktéž strážník se při pronásledování zranil, ale muže zadržel a předal do rukou policie. Tento muž, pokud není ve výkonu trestu odnětí svobody, trvale páchá na území města trestnou činnost. Dalšího dne v noci nám bylo oznámeno, že v řadových garážích v ul. Mírové se někdo pokouší násilně vniknout do garáže. Hlídka pak poblíž omezila na osobní svobodě podezřelého muže, který před hlídkou utíkal a snažil se odhodit batoh i s páčidlem. Vše postoupeno PČR. Ještě tutéž noc pak hlídka ve Starém Bohumíně u hřbitova omezila na osobní svobodě dalšího hledaného muže. Dne 30.12. nám bylo oznámeno, že v ul. Louny ve Vrbici dochází ke krádeži v domě města. Hlídka pak v okolí domu zajistila čtyři ukryté muže, kteří z domu odcizili měděné kabely. Dne 5.1. 14 strážníci řešili v ul. Alešové dvě černé skládky, kdy přestupci tyto skládky uklidili a byly jim uloženy blokové pokuty. Téhož dne v poledne nám bylo oznámeno, že došlo k odcizení kovového materiálu ze sběrny surovin v ul. Lidické. Hlídka pak zajistila tři muže s plným vozíkem materiálu v ul. 1. máje ve Skřečoni. Dne 6.1. večer nám bylo oznámeno, že ve Skřečoni došlo k vloupání do vozidla F – Dukáto. Hlídka pak na přivaděči v Nové Vsi omezila na osobní svobodě jednoho z podezřelých pachatelů. Druhého pak zadrželi policisté ČR. Večer před půlnoci hlídka strážníků v ul. 9. května nevěřila svým očím. Přímo na chodníků se zde ležící dvojice oddávala sexuálním hrátkám. Pro podezření z výtržnosti hlídka osoby vyzvala, aby své činnosti zanechala. Dobře známy muž hlídce tak učinil, avšak žena byla tak opilá, že vůbec nevěděla co se děje. S podezřením na trestný čin byl muž předán PČR a taktéž bezbrannou ženu hlídka převezla na PČR. Dalšího dne hlídky řešila dvě krádeže kovových materiálu. K první krádeži došlo ve firmě v ul. Ostravské, v druhém případě pak pachatel odcizil dva kovové 200 litrové sudy ze zahrad ve Skřečoni. Věci byly vráceny svým majitelům a mužům byly uloženy blokové pokuty za matkové přestupky.

Copyright © 2006 - 2023 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz