Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

O policii - Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název:

Městská policie Bohumín

2. Důvod a způsob zřízení:

Z důvodu zajišťování veřejného pořádku ve městě byla dne 1.4.1992 usnesením zastupitelstva města Bohumína zřízena OZV městská policie. Městská policie je samostatnou organizační jednotkou města Bohumína. Svým jménem vstupuje do práv a povinností vymezených touto vyhláškou a zákonem o obecní policii č.553/1991 Sb., avšak vždy jako součást města Bohumína bez právní subjektivity.

3. Vnitřní členění městské policie:

Ředitel městské policie:
Mgr. Bc. Roman Honysz, tel.: 596 092 284 

Zástupce ředitele městské policie:
Petr Vachtarčík, tel.: 596 092 275 

Referent:
Bc. Lenka Kuzníková, tel.: 596 092 283

Velitelé směn, Strážníci MP, Uklízečka (60% úvazku)

4. Kontaktní spojení:

Sídlo organizace:
Městský úřad, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Tísňová pevná linka: 156
Pevná linka: 596 092 156
Mobilní spojení: 731 130 666
Fax: 596 092 100
E-mail: honysz.roman@mubo.cz, vachtarcik.petr@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Úřední hodiny

Po – Pá: 7:00- 15:00 hod.

5. IČ: 00297569

6. Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím se podávají písemně poštou na adresu městské policie, nebo na podatelně městského úřadu.

Ústně lze podat žádost:

 1. telefonicky
 2. osobně (ředitel městské policie, popřípadě zástupce ředitele městské policie)

 

Písemně lze podat žádost:

 1. poštou (k rukám ředitele městské policie, popřípadě zástupce ředitele městské policie)
 2. předáním písemné žádosti na podatelnu městského úřadu
 3. na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na podatelně)

 

Elektronickou poštou lze podat žádost:

 1. zasláním písemné žádosti na: info@mubo.czhonysz.roman@mubo.cz, vachtarcik.petr@mubo.cz

 

7. Příjem žádosti a další podání:

Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně poštou na podatelně městského úřadu, nebo na městské policii.

8. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.

 1. 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. 3. Rozsudky soudu: 0
 4. 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
 5. 5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz