Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

O policii - Zákony a vyhlášky

Zákony

  1. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006
  2. Listina základních práv a svobod
  3. Ústava České republiky
  4. Zákon na ochranu zvířat
  5. Zákon o obecní policii
  6. Zákon o odpadech
  7. Zákon o přestupcích
  8. Zákon o životním prostředí
  9. Zákoník práce
  10. Zákon o ochraně před alkoholismem

Obecně závazné vyhlášky

Rok 1992


1/1992 O městské policii
schváleno: 18.3.1992 (ZM)
účinnost: 1.4.1992
změna: OZV č. 3/1995, 7/1998, 4/2003
odbor: Městská policie
text: stáhnout

2/1992 O parkování určených dopravních prostředků na území města
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 2/2005

3/1992 O úlevách na dani z nemovitostí
schváleno: 21.12.1992 (RM)
účinnost: 1.1.1993
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout
Rok 1993


1/1993 O udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na územní Bohumína
zrušeno: 12.6.2001
nahrazena: OZV č. 1/2000

2/1993 K zajištění veřejného pořádku ve městě
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 2/2005

3/1993 O místních poplatcích
zrušeno: 15.4.1996
nahrazena: OZV č. 1/1996

4/1993 O zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství
schváleno: 3.11.1993 (RM)
účinnost: 1.1.1994
odbor: Odbor životního prostředí a služeb
text: stáhnout

5/1993 O chovu a držení zvířat
zrušeno: 7.4.2001
nahrazena: OZV č. 2/2001
Rok 1994


1/1994 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti dle § 11 odst. 3b zákona 338/1992Sb., o dani z nemovitosti ve znění zákona 315/1993Sb.
schváleno: 12.1.1994 (RM)
účinnost: 29.1.1994
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout
Rok 1995


1/1995 O nakládání s domovním odpadem
zrušeno: 1.1.1996
nahrazena: OZV č. 5/1995

2/1995 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřských škol a školních družin
zrušeno: 15.4.1999
nahrazena: OZV č. 1/1999

3/1995 Změna č. 1 OZV č. 1/1992 o městské policii Bohumín
schváleno: 6.9.1995 (ZM)
účinnost: 25.9.1995
odbor: Městská policie
text: stáhnout

4/1995 O zásadách prodeje na městském tržišti
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 2/2005

5/1995 O nakládání s domovním odpadem
zrušeno: 11.4.1998
nahrazena: OZV č. 2/1998
Rok 1996


1/1996 O místních poplatcích
zrušeno: 1.1.2004
nahrazena: OZV 6/2004

2/1996 OZV, kterou se stanoví zvláštní požadavky na druh paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší
zrušeno:
nahrazeno: Nařízením č. 1/2005

3/1996 Požární řád města Bohumína
zrušeno: 5.6.2003 (RM)
nahrazena: OZV č. 1/2003
Rok 1997


1/1997 O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů ze státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Bohumína
schváleno: 11.9.1997 (ZM)
účinnost: 1.10.1997
odbor: Odbor majetkový
text: stáhnout

2/1997 O poskytování a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu určeného pro města postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-záplavou
schváleno: 11.9.1997 (ZM)
účinnost: 1.10.1997
odbor: Odbor majetkový
text: stáhnout

3/1997 O stanovení rozsahu odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: Nařízením č. 1/2005

4/1997 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
zrušeno: 10.4.1998
nahrazena: OZV č. 3/1998
Rok 1998


1/1998 OZV stanovující spádové obvody základních škol na území
schváleno: 29.1.1998 (ZM)
účinnost: 15.2.1998
změna: OZV č. 9/2001, 3/2003
odbor: Odbor školství, kultury a sportu
text: stáhnout
příloha: stáhnout

2/1998 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na územní města Bohumína
zrušeno: 1.1.2002
nahrazena: OZV č. 5/2001

3/1998 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
zrušeno: 1.1.2004
nahrazeno: OZV 6/2003

4/1998 O koeficientu růstu nájemného z bytů v závislosti na velikosti obce
zrušeno:
nahrazeno:

5/1998 Změna č. 1 OZV č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
zrušeno: 1.1.2004
nahrazeno: OZV 6/2003

6/1998 Změna č. 2 OZV č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
zrušeno: 1.1.2004
nahrazeno: OZV 6/2003

7/1998 Změna č. 2 OZV č. 1/1992 o městské policii Bohumín
schváleno: 17.12.1998 (ZM)
účinnost: 2.1.1999
odbor: Městská policie
text: stáhnout
Rok 1999


1/1999 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
zrušeno: 8.6.2002
nahrazena: OZV č. 3/2001

2/1999 O zvýšení nájemného z bytu v obci koeficientem inflace Ki
zrušeno:
nahrazeno:
Rok 2000


1/2000 O udržování čistoty a ochraně zeleně
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 2/2005

2/2000 O závazné části schválené územně plánovací dokumentace
schváleno: 14.12.2000 (ZM)
účinnost: 31.12.2000
změna: OZV č. 4/2001, 6/2001, 7/2003, 1/2004
odbor: Stavební odbor
text: stáhnout
Rok 2001


1/2001 O podmínkách provádění deratizace na území města
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 2/2005

2/2001 O regulaci pohybu psů a jiných zvířat
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 3/2005

3/2001 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
zrušeno: 1.1.2005
nahrazeno: OZV č. 3/2004

4/2001 Změna č. 1 OZV č. 2/2000 o závazné části územního plánu sídelního útvaru
schváleno: 28.6.2001 (ZM)
účinnost: 1.8.2001
odbor: Odbor stavební
text: stáhnout

5/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 4/2005

6/2001 Změna č. 2 OZV č. 2/2000 o závazné části územního plánu sídelního útvaru
schváleno: 8.11.2001 (ZM)
účinnost: 27.11.2001
odbor: Odbor stavební
text: stáhnout

7/2001 Změna č. 1 OZV č. 2/2001 regulaci pohybu psů a jiných zvířat
zrušeno: 1.1.2006
nahrazeno: OZV č. 3/2004

8/2001 Změna č. 1 OZV č. 3/2001 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
zrušeno: 1.1.2005
nahrazeno: OZV č. 3/2004

9/2001 Změna č. 1 OZV č. 1/1998 stanovující spádové obvody základních škol na územní města Bohumína
schváleno: 20.12.2001 (ZM)
účinnost: 4.1.2002
odbor: Odbor školství, kultury a sportu
text: stáhnout
Rok 2002


1/2002 O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín
zrušeno: 2.10.2003
nahrazena: OZV č. 5/2003

3/2002 OZV, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu 'Centra Nového Bohumína'
schváleno: 18.9.2002 (RM)
účinnost: 25.11.2002
odbor: Odbor stavební
text: stáhnout
Rok 2003


1/2003 Požární řád města Bohumína
schváleno: 21.5.2003 (ZM)
účinnost: 5.6.2003
změna: OZV 2/2004
odbor: Odbor organizační
text: stáhnout

2/2003 Změna č. 2 OZV č. 3/2001 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
zrušeno: 1.1.2005
nahrazeno: OZV č. 3/2004
text: stáhnout

3/2003 Změna č. 2 OZV č. 1/1998 stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumín
schváleno: 21.5.2003 (ZM)
účinnost: 4.6.2003
odbor: Odbor školství, kultury a sportu
text: stáhnout
priloha: stáhnout

4/2003 Změna změny OZV č. 1/1992 ze dne 2.1.1999 o městské policii Bohumín
schváleno: 21.5.2003 (ZM)
účinnost: 5.6.2003
odbor: Městská policie
text: stáhnout

5/2003 OZV kterou se ruší OZV č. 1/2002 "O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín"
schváleno: 17.9.2003 (ZM)
účinnost: 2.10.2003
odbor: Odbor právní
text: stáhnout

6/2003 O místních poplatcích
schváleno: 17.12.2003 (ZM)
účinnost: 1.1.2004
odbor: Odbor finanční, odbor životního prostředí a služeb
text: stáhnout

7/2003 Změna č. 3 Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závažná část územního plánu sídelního útvaru
schváleno: 17.12.2003 (ZM)
účinnost: 1.1.2004
odbor: Odbor stavební
text: stáhnout
Rok 2004


1/2004 Změna č. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2000, kterou se stanoví závazná část územního plánu sídelního útvaru
schváleno: 19.5.2004 (ZM)
účinnost: 18.6.2004
odbor: Odbor stavební
text: stáhnout

2/2004 OZV, kterou se mění OZV č. 1/2003, kterou se vydává Požární řád města Bohumín
schváleno: 19.5.2004 (ZM)
účinnost: 4.6.2004
odbor: Odbor organizační
text: stáhnout

3/2004 OZV, kterou se ruší OZV č. 3/2001 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin a změna této OZV č. 8/2001 a 3/2002
schváleno: 15.12.2004 (ZM)
účinnost: 1.1.2005
odbor: Odbor školství, kultury a sportu
text: stáhnout
Rok 2005


1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína
schváleno: 25.5.2005 (ZM)
účinnost: 1.7.2005
odbor: Odbor dopravy
text: stáhnout

2/2005 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Bohumín
schváleno: 19.10.2005 (ZM)
účinnost: 1.1.2006
text: stáhnout

3/2005 o regulaci pohybu psů
schváleno: 19.10.2005 (ZM)
účinnost: 1.1.2006
odbor: Odbor životního prostředí a služeb
text: stáhnout

4/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
schváleno: 19.10.2005 (ZM)
účinnost: 1.1.2006
odbor: Odbor životního prostředí a služeb
text: stáhnout

5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
schváleno: 19.10.2005 (ZM)
účinnost: 3.11.2005
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout

9/2005 Požární řád města Bohumína
schváleno: 2.11.2005
účinnost: 16.11.2005
odbor: Odbor organizační
text: stáhnout

10/2005 kterou se mění a odplňuje OZV 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních přístrojů zakázáno
schváleno: 14.12.2005
účinnost: 30.12.2005
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout
Rok 2006


2/2006 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
schváleno: 28.6.2006 (ZM)
účinnost: 14.7.2006
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout

4/2006 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
schváleno: 13.9.2006 (ZM)
účinnost: 29.9.2006
odbor: Odbor finanční
text: stáhnout
Nařízení města


Rok 2002


2/2002 Nařízení obce - Řád veřejných pohřebišť města Bohumína
schváleno: 19.6.2002
účinnost: 7.7.2002
odbor: Odbor životního prostředí dopravy a služeb
text: stáhnout
Rok 2005


6/2005 o stanovení rozsahu způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích a chodníků a vymezení úseků na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí.
schváleno: 26.10.2005 (RM)
účinnost: 15.11.2005
odbor: Odbor životního prostředí dopravy a služeb
text: stáhnout

7/2005 Tržní řád
schváleno: 26.10.2005
účinnost: 1.1.2006
odbor: Odbor živnostenský
text: stáhnout

8/2005 O zrušení některých obecně závazných vyhlášek a nařízení města
schváleno: 26.10.2005
účinnost: 1.1.2006
text: stáhnout
Rok 2006


1/2006 O oznámení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumína
schváleno: 21.6.2006
účinnost: 7.7.2006
odbor: Odbor životního prostředí dopravy a služeb
text: stáhnout

3/2006 Kterým se mění nařízení města Bohumína č. 2/2005, kterým se vydává tržní řád.
schváleno: 23.8.2006
účinnost: 14.9.2006
odbor: Odbor živnostenský
text: stáhnout

Copyright © 2006 - 2018 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz