Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Prevence kriminality - Plán prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality.

Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socio-ekonomického rozvoje namísto kontroly kriminality.

Česká republika se řadí mezi moderní demokratické země, které ke zlepšování kvality života a zajišťování bezpečí jednotlivců, skupin obyvatel i celých komunit podporují eticky přijatelné a na důkazech založené preventivní přístupy, k čemuž vytváří vhodné systémové, organizační i finanční předpoklady.

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni, jejichž podstatou je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky.

 

Cíle prevence kriminality

  • Podporovat partnerskou realizaci preventivních programů za úzké spolupráce více subjektů.
  • Deklarovat podporu nestátním neziskovým subjektům, za jasně stanovených podmínek.
  • Rozvíjet součinnost jednotlivých subjektů preventivních programů a školských zařízení na všech stupních vzdělávání s cílem zvýšení právního vědomí dětí a mládeže.
  • Posilovat odpovědnost a působnost města v oblasti prevence kriminality.
  • Vytvářet optimální podmínky pro trvalé začlenění víceletého programu prevence kriminality do sociálních programů města, bez ohledu na změnu programových záměrů a aktivit nových samospráv.

Soubory ke stažení:

Plán prevence kriminality na období 2022-2030   [408.7kb]

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz