Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Prevence kriminality - Programy prevence

Bohumínská městská policie od samotného počátku vzniku prevence kriminality realizovala desítky takto zaměřených programů. Byly vynaloženy velké finanční prostředky, ať už se jednalo o samofinancování městem Bohumín, nebo s využitím dotačních titulů. Finanční prostředky v řádu milionů korun byly použity na projekty charakteru situačního - jako jsou kamerové systémy, nasvětlení kritických míst, pořízení výpočetní techniky, dovybavení sporovních hřišť ap. Dále se jednalo o sociální prevenci, mezi kterou můžeme zařadit preventivní programy nejen pro děti a mládež, vzdělávací kuzry ap. Všechny realizované projekty v obecné rovině dle potřeby pokryly oblasti primární, sekundární a terciální prevence.

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz