Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Prevence kriminality - Programy prevence

Bohumínská městská policie realizovala v roce 2004 tři projekty v rámci programu prevence kriminality. Úspěšný byl první z nich zaměřený na bezpečnost seniorů nazvaný „Pozor, neotvírej dveře“, ve kterém strážníci pokračovali už druhým rokem. Během něj nainstalovali na vstupní dveře bytů a domků v Bohumíně tři sta bezpečnostních řetízků seniorům starším 65 let. V nedalekém Rychvaldu namontovali strážníci padesát řetízků. I když v letošním roce už projekt pokračovat nebude, nainstalují strážníci řetízky ještě dodatečně seniorům v nové otevřeném Domě pro seniory ve Vrbici.

Druhý projekt nazvaný „Právo na školách“ se u veřejnosti setkává rovněž s velkým ohlasem. Strážníci už několik let po sobě přednášejí na základních a středních školách o právech a povinnostech, besedy se žáky doplňují ukázkami své výzbroje a nechybí ani kapitoly z dopravní výchovy. Součástí projektu jsou i víkendové kurzy pro žáky 7. až 9. tříd v Beskydech, během kterých jim strážníci připravují k vyzkoušení různé modelové situace z práce policie a soudu.

Poslední projekt loňského roku nesl název „Zpomal jízdu“ a jeho cílem je zvýšit bezpečnost na vytypovaných komunikacích v blízkosti zdejších škol. V rámci tohoto projektu strážníci pořídili 3 plastové figuríny policistů, které střídavě umisťují v osmi vybraných lokalitách. Plastoví pomocníci působí preventivně na rychlost řidičů. „Když sedíte v autě, z dálky nepoznáte, jestli se jedná o policistu z masa a kostí nebo pouze o jeho maketu.

Abychom dosáhli co nejlepšího efektu, pravidelně figuríny přemisťujeme. Protože hrozí nebezpečí, že by řidiči plastové policisty po čase přestali brát vážně, posilujeme jejich autoritu tím, že za ně ve spolupráci s Policií České republiky umisťujeme přenosný měřič rychlosti,“ uvedl ředitel městské policie Karel Vach. Město získalo na poslední dva projekty státní padesátitisícovou dotaci.

V roce 2005 v rámci programů prevence kriminality byly vytvořeny 2 kamerové body plně financované městem Bohumín. Jednalo se o kamerové body na nám. Budoucnosti a na sídlišti ul.Tovární.

Rok 2006 byl rokem pokračujícím v preventivních programech pro školy vedených městskou policií, kdy byla získána dotace MV ve výši 27 000,-Kč pro osobu a den na víkendových kurzech v Beskydech. Dalším podpořeným projektem bylo „Barevné léto“, kdy byly dotačně podpořeny Bohumínské Létokruhy – pravidelná prázdninová akce pro děti a mládež s nabídkou výtvarně a řemeslně laděného programu.

V roce 2007 bylo pokračováno v preventivních aktivitách s dětmi a mládeží na základních a středních školách. Dále byl realizován kamerový bod před policií ČR jako součást nově vybudovaného parkoviště, který byl podpořen dotací MV ve výši 170 000,-Kč.

V roce 2008 byl rozířen kamerový systém města o dalí 2 kamerové body. Bylo pokračování v práci s dětmi a mládeží, které se přesunulo do víkendových pobytů na Kolářovu chatu Slavíč v Beskydech.

V následujících letech pokračovaly projekty prevence kriminality ať už podpořené dotačními tituly, nebo samofinancované městem. Je potřeba zmínit některé z nich, které buď už pro svou potřebu, nebo oblíbenost dále pokračují. Jsou to např: - Rozšiřování kamerového systému města, - Prázdninový kolotoč ( smysluplné využití volného času dětí a mládeže po dobu práznin), - Montáž bezpečnostních řetízků seniorům, - Čipování jízdních kol, - Neustálá práce s dětmi a mládeží s cílem zvyšování právního vědomí a řádného začlenění ve společnosti.

Copyright © 2006 - 2020 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz