Bohumín - Rychvald - Městská policie Bohumín - www.mpbohumin.cz

Prevence kriminality - Rady pro děti

 

 1. Netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi.
 2. Nestopuj- ohrožuješ svůj život.
 3. Nesedej si do auta k neznámým lidem.
 4. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání.
 5. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům.
 6. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla.
 7. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé.
 8. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.

 

 

 1. Měl bys vědět, kam rodiče jdou, kdy se vrátí a telefonické spojení na ně.
 2. Po jejich odchodu uzamkni vchodové dveře a použij bezpečnostní prvky(řetízek, bezpečnostní zámek…)
 3. Zkontroluj okna (zavření, zajištení, zatažení…).
 4. Zazvoní-li telefon, nesděluj žádné informace o sobě, o svých příbuzných, ani že jsi doma sám.
 5. Stejně počínej při „chatování“ na internetu.
 6. Pokud někdo zazvoní na domovní zvonek, neotvírej ihned dveře, ale nejprve se přesvědči kdo je za dveřmi, cizího člověka nikdy nepouštěj do bytu.

 

 

 1. Pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel mezi lidmi, je dobré se vzdálit.
 2. Tvé tělo patří jen tobě.
 3. Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat, šikanovat, ani človek, kterému duveřuješ, z tvé rodiny, kamarádi nebo tvůj učitel.
 4. Měj se na pozoru, jestliže Ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá proto, že se mu „líbíš“.
 5. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu městem a nepodceňovat je.
 6. Autostop je velké riziko jak pro devčata, tak pro chlapce.
 7. Nikdy si nesedej s neznámými lidmi do auta.
 8. Pokud tě neznámý človek zve na schůzku a ty se rozhodneš nabídku příjmout, trvej na setkání na veřejném místě a raději o tom řekni někomu blízkému.
 9. Nikdo nemá právo tě nutit k činnosti, se kterou nesouhlasíš.

Copyright © 2006 - 2024 Městská Policie Bohumín - www.mpbohumin.cz created by web-evolution.cz